Stadig mere regn og store befæstede arealer i byerne betyder, at vandet har svært ved at komme væk, når det regner. BIOWATER er en løsning til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). BIOWATER opsamler regnvand fra tagflader og flisebelagte arealer ved at vandet ledes i render hen til et nedgravet regnvandsbassin. Her håndteres vandet i en kombination af LAR-elementer: forsinkelse (midlertidig magasinering), fordampning og nedsivning.

HVORDAN VIRKER BIOWATER?
NATUREN FLYTTER IND
BIOWATER SOM SAMLINGSSTED
Luk menu