BIOWATER KOMPONENTER

Drawing
UDEN BIOWATER


0%

AFKOBLING AF VANDET

MED BIOWATER

op til 100%

AFKOBLING AF VANDET

Når der ikke er afkobling af regnvand, sker afledningen af regnvand direkte til kloakken. Hvis regnmængden overstiger kapaciteten i kloakken, kan det med føre oversvømmelser på terræn og/eller af kældre.

BIOWATER er en løsning til afkobling af regnvand.
Regnvand fra tagflader og flisebelagte arealer ledes i render til bassinet og håndteres gennem en kombination af forsinkelse (midlertidig magasinering), fordampning og nedsivning. Det giver op til 50% afkobling. Hvis der tillades nedsivning af vandet, afkobles yderligere 50% af regnvandet fra kloakken.

BIOWATER ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE

BIOWATER Climapond er et modulopbygget og skalerbart anlæg, der kan tilpasses lokale anlægsforhold og behov for regnvandshåndtering.
BIOWATER er en løsning til både gårdmiljøer, hvor der er begrænset plads eller haver i parcelhuskvarterer.

BIOWATER er let at indkøbe, anlægge og vedligeholde. Anlægget er et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt alternativ til andre LAR-/klimatilpasningsløsninger, der ofte kræver mere anlægsarbejde under jorden.

Eksempel på dimensionering
Et parcelhus med et tagareal på 140 m2 skal bruge et BIOWATER Climapond anlæg på størrelse med en havetrampolin (ca. 3-4 meter i diameter og 1 meter dybt) for at håndtere den dimensionsgivende regn.

Luk menu