BIOWATER giver mere bynær og øget biodiversitet ved at fungere som en grøn oase for planter og dyr. Planterne er udvalgt, så de trives i forskellige vandniveauer og skaber varierede levesteder for bl.a. insekter og padder. Med BIOWATER kan man forskønne sin have eller et gårdmiljø og være med til at skabe grønnere og sundere byer.

BIOWATER PLANTER

Planter udvalgt til BIOWATER:

  • Skal være hjemmehørende i den natianale fauna og gerne være lokalt forekommende
  • Bidrager til næringsstoffjernelse
  • Understøtter biodiversiten
  • Er invasive arter som fx vandpest ( Elodea canadiensis ) og dominerende arter som f.eks. tagrør, dunhammer, manna-sødgræs udgås
Close Menu