Beskyttelse af de arter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag II og IV eller fredet

Biowater Climapond kan skabe nye levesteder til beskyttede arter.

Vi kan tilpasse Biowater Climapond ved at vælge de planter, der vil tiltrække målarterne. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
SONY DSC
SONY DSC

Stor vandsalamander

Grønbroget tudse

Klokkefrø

Løgfrø

strandtudse
Lövgroda

Strandtudse

Løvfrø

Spidssnudet frø

Luk menu