Middelfart Byggecentrum "Det Biologiske hus"

I Middelfart afprøves Biowater Climapond som parcelhusmodellen, der håndterer regnvand fra 60 m² tagareal. Regnvandet udnyttes til at skabe et levested for dyr og planter ved et enkelthus i udkanten af Middelfart, som ligger tæt på naturen ved Hindsgavl slot, skove og dyrehave.
Vandet synliggøres på overfladen frem for at skjules i rør under jorden.

Biowater Climapond udgør et rekreativt rum i en græsplæne på størrelse med en parcelhushave. 

Luk menu