Biowater Climapond, det første klimabassin i midtbyen (Mejlgade, Aarhus)

I 2016, blev etableret Biowater Climapond i en baggård i midtbyen i Aarhus

den tætte by er der mange store arealer med hårde overflader, for eksempel tagflader, fliser og asfalt, hvor regnvand er forhindret i at sive ned i jorden. Specielt ved kraftig regn har vandet derfor svært ved at komme væk. Dermed stiger risikoen for, at kældre, haver og veje oversvømmes.

Hvis der rundt omkring i byens haver, parker og baggårde bliver skabt tid og plads til vandet, der hvor regnen falder, vil vandet kunne afledes langsommere og dermed reduceres risikoen for ødelæggende oversvømmelser. Ved samtidig at bruge vandet som en ressource, skabes nye, rekreative rum samt talrige, grønne midtbyoaser til glæde for både mennesker, dyr og planter.

 

Detaljer

Hvor stor er Biowater Climapond i Mejlgade?

Omkring 30

Hvor stor er tagareal?

Omkring 340 m²

Hvor meget regnvand kan det håndteres?

10 års regn

Fra Aarhus Stiftstidende, den 16. okt. 2016

Vi er stolte af det nye klimabassin og glæder os til at se hvordan det udvikler sig. Lige nu er det hele meget nyt og vi er klar over, at der er en masse plante- og dyreliv, som skal have tid til at udvikle sig. Vi synes det ser skønt ud og vi glæder os til at se det i funktion. Jeg har haft fornøjelsen af selv se det i et kraftigt regnvejr og nyde lyden af vand, der lige så stille plasker ned i det. Og så glæder vi os til næste sommer, hvor det begynder at blive dejlig varmt igen og vi skal se, hvordan tingene kommer til at fungere i hverdagen. Vi har desværre ikke haft så meget fornøjelse af bassinet i år, fordi det blev færdigt så relativt sent på efteråret, men på de få solskinsdage vi havde, var bassinet en ren fornøjelse. Skønhedsværdien, den er der. Det er smukt, det er dejligt og alene lyden er fortrinlig. Vand i gården! Jeg tror, det er vejen at gå“, udtaler Christian Ratenburg, beboer i Mejlgade.

Amphi_Mejlgade_16

Biodiversitet i den tætte by

Byen rummer et stort potentiale for at være hjemsted for dyre- og plantearter, som man ellers mest ser på landet. Vi skal huske at tænke på dem, når vi planlægger og ombygger byen. Ovenikøbet tilbyder byen nogle særlige levesteder, som efterhånden er sjældne i det åbne land, såsom våde arealer og lodrette bevoksede flader. Det er helt oplagt, når en by som Aarhus alligevel nytænker byens rum i forbindelse med byudvikling og klimatilpasning, at vi tilrettelægger projekterne, så vi ikke gemmer vandet væk, men i stedet bruger det til at understøtte nye levesteder til dyr og planter og samtidig skaber en masse gode naturoplevelser for byens borgere. Derfor har vi som kommune deltaget i udviklingen af anlægget“, fortæller Peter Søgaard, biolog, Aarhus Kommune.

Biowater Climapond i Mejlgade mellem 2017 og 2019

07.2017
Luk menu